Disclaimer


Disclaimer voor www.ratiodesign.nl


Ratio Design BV (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen Ratio Design, verleent u hierbij toegang tot www.ratiodesign.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Ratio Design behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

 

Beperkte aansprakelijkheid
Ratio Design spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Ratio Design.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Ratio Design nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Ratio Design en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ratio Design, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
 

 

CBG Collegedag 2016

Vertrouwen in medicijnen

Hoe staat het met het vertrouwen in medicijnen en wat kan beter?

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info