< terug naar sprekers

Ton de Boer


Ton de Boer is sinds 1 augustus 2017 voorzitter van het CBG. Hij is arts, klinisch farmacoloog en epidemioloog. Naast zijn voorzitterschap bij het CBG is hij verbonden als hoogleraar Grondslagen van de Farmacotherapie aan de Universiteit Utrecht. Tevens bekleedt hij bestuurlijke functies en is lid van wetenschapscommissies zoals bestuur PAOFarmacie, Certificeringscommissie NVKFB, Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen ZonMW. In het verleden was hij voorzitter van de Commissie Geneesmiddelen van het ZIN en was hij lid van de CCMO. 


Sessies

Het College Draait Door - Aan tafel!

Slotwoord Ton de Boer


Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info