< terug naar sprekers

Ronald Jansen


Vanaf 2015 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (in oprichting) in de functie van hoofd van de afdeling Farmaceutische bedrijven, waar vanuit ondermeer toezicht wordt gedaan op de naleving van de geneesmiddelenwet.

Van 2008 tot 2015: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen in de functie van afdelingshoofd, eerst van een FT-groep en later van de afdeling Chemisch Farmaceutische Beoordeling.

Van 2003 tot 2008: Ministerie VWS, beleidsdirectie Geneesmiddelen en Medische Technologie, in de functie van beleidsmedewerker op dossiers als het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) en diverse onderwerpen op het gebied van bekostiging van geneesmiddelen.


Sessies

Magistrale receptuur: wat kan wel en niet?

Magistrale Receptuur: wat kan wel en niet?