< terug naar sprekers


Sessies

Inloop & Registratie

Welkomstwoord CBG-directeur

Inleiding door de Minister voor Medische Zorg en Sport

Vertrouwen in medicijnen, en waarom data zo slecht overtuigen

Medicijnen en bedrijfseconomie, een betrouwbare combinatie?

Koffiepauze

Kunnen we nog wel vertrouwen op de beschikbaarheid van medicijnen?

Vertrouwen door de jaren heen

Het College Draait Door - Aan tafel!

Lunchpauze

Workshopronde 1

Lagerhuisdebat: Tekorten en wisselen, problemen in de praktijk?!

Bijwerkingen: vertrouwen door bewaking

Van tekst naar beeld: medicijninformatie ontwerpen vanuit het perspectief van de gebruiker

Regulatory science - goed gebruik van opioïden

Veterinaire medicijnen: Nieuwe Verordening, hoe nu verder?

Sint-Janskruid van binnen en van buiten

Meten is weten (Peilstation)

Pauze

Workshopronde 2

Kleur bekennen: Tekorten en wisselen, wie lost dit op?!

Bijwerkingen: Vertrouwen door bewaking

Samen op weg naar een begrijpelijke(re) bijsluiter

Regulatory science - frequentie wisselingen

Veterinaire medicijnen (deel 2): De Nieuwe Diergeneesmiddelenverordening: vertrouwen in regulering of deregulering?

Sint-Janskruid van binnen en van buiten

Meten is weten (Peilstation)

Slotwoord Ton de Boer

Borrel


Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info