< terug naar sprekers

Jolanda de Boer


Jolanda de Boer is secretaris van de Commissie Geneesmiddelen van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR CG) van het Zorginstituut Nederland.


Sessies

Versnelde beschikbaarheid van geneesmiddelen door ketensamenwerking

Versnelde beschikbaarheid van geneesmiddelen door ketensamenwerking