< terug naar sprekers


Sessies

Inloop & Registratie

Welkomstwoord CBG-directeur

Inleiding door de Minister voor Medische Zorg en Sport

Vertrouwen in medicijnen: Waarom wetenschap niet overtuigt

Medicijnen en bedrijfseconomie, een betrouwbare combinatie?

Koffiepauze

Kunnen we nog wel vertrouwen op de beschikbaarheid van medicijnen?

Vertrouwen door de jaren heen

Het College Draait Door - Aan tafel!

Lunchpauze

Workshopronde 1

Lagerhuisdebat: Tekorten en wisselen, problemen in de praktijk?!

Bijwerkingen: vertrouwen door bewaking

Van tekst naar beeld: medicijninformatie ontwerpen vanuit het perspectief van de gebruiker

Regulatory science - goed gebruik van opioïden

Veterinaire medicijnen: Nieuwe Verordening, hoe nu verder?

Sint-Janskruid van binnen en van buiten

Meten is weten (Peilstation)

Pauze

Workshopronde 2

Kleur bekennen: Tekorten en wisselen, wie lost dit op?!

Bijwerkingen: Vertrouwen door bewaking

Samen op weg naar een begrijpelijke(re) bijsluiter

Regulatory science - frequentie wisselingen

Veterinaire medicijnen (deel 2): De Nieuwe Diergeneesmiddelenverordening: vertrouwen in regulering of deregulering?

Sint-Janskruid van binnen en van buiten

Meten is weten (Peilstation)

Slotwoord Ton de Boer

Borrel