< terug naar sprekers

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen


De verantwoordelijkheid voor de beoordeling, registratie en risicobewaking van geneesmiddelen voor menselijk gebruik ligt bij een College dat bestaat uit artsen, apothekers en wetenschappers.


Sessies

Kleur bekennen: Tekorten en wisselen, wie lost dit op?!