< terug naar sprekers

Claudia Rijcken


Claudia heeft farmacie gestudeerd en een doctoraaltraject bij de vakgroep farmaco-epidemiologie in Groningen afgerond. Na een jaar in een ziekenhuisapotheek en 7 jaar in de openbare apotheek gewerkt te hebben, heeft ze 7 jaar in (inter)nationale klinisch onderzoeksrollen met toenemende verantwoordelijkheid bij Organon en Novartis gewerkt. Daarna werkte ze bijna 5 jaar als directielid bij Novartis Nederland als hoofd Patient Access en Public Affairs en combineerde dat met een rol als Key Accountmanagement Lead voor Regio Europa. Momenteel werkt Claudia als Regio Europa Digital Innovation and Performance Director bij Novartis. Daarnaast maakt ze – samen met een groep nationale en internationale co-auteurs - een interactief leerboek en platform over de toekomst van de digitalisering van farmaceutische patiëntenzorg. Claudia is tevens strategisch adviseur van een aantal health start-ups binnen de Brightlands Innovation Factory.


Sessies

Innovatie in productinformatie

Innovatie in productinformatie