« terug naar programma

Versnelde beschikbaarheid van geneesmiddelen door ketensamenwerking


Door onbekendheid met de regels voor vergunningverlening van geneesmiddelen verlopen onderzoek en ontwikkeling van  geneesmiddelen soms onnodig traag. Hierdoor komen nieuwe geneesmiddelen veel later of soms helemaal niet bij de patiënt terecht. We bespreken hoe de ketensamenwerking van CCMO, CBG en ZIN voor een versnelling kan zorgen van de beschikbaarheid van innovatieve geneesmiddelen. Ook de samenwerkingen met de Hartstichting en Zonmw komen aan bod.


Gegeven door:

Joop van GervenJolanda de BoerJens van WijngaardenPeter Mol

Soort: Workshop

Zaal: Spark

Tijd: 14.00 - 15.10