Accreditatie


Accreditatie is aangevraagd voor:

- Farmaceutisch geneeskundigen

- Openbaar apothekers

- Ziekenhuisapothekers (inmiddels geaccrediteerd met 3 uur).

CBG Collegedag 2016

Vertrouwen in medicijnen

Hoe staat het met het vertrouwen in medicijnen en wat kan beter?